Překlady a tlumočení

Překlady

    Překládáme texty obecné, obchodní i odborné a nerozlišujeme, zda se jedná o texty všeobecného nebo odborného charakteru. Cena je vždy stejná.

    Překlady zaokrouhlujeme oproti jiným agenturám pouze na půl normostrany*.

    Kvalita a rychlost nejdou ruku v ruce, z tohoto důvodu neprovádíme překlady do méně než 24 hodin. Při dodání za 24 hodin si účtujeme expresní příplatek. Jiná doba dodání překladu je závislá na dohodě obou stran.

           

Cena překladu se vypočítává z finálního, tedy již přeloženého textu.

 

Ceník překladatelských služeb platný od 18.3.2013

 

Překlad ČJ – AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ, IJ a naopak

345,- Kč / NS

Korektura textu v AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ, IJ, příp. ČJ

190,- Kč / NS

Grafická úprava / Soudní ověření

120,- / NS

Expresní příplatek; 

Příplatek za překlad o svátcích nebo víkendech; 

Příplatek za přepis a překlad zvukových nebo video záznamů; 

Příplatek za špatně čitelnou předlohu

 

  100%

 

* Normostrana je text o délce 1800 znaků včetně mezer.         

Tlumočení

Nabízíme konsekutivní tlumočení z Aj, Nj, Rj, Fj, Šj, Ij do Čj a naopak.

Podmínky tlumočení budou dohodnuty v kanceláři školy.

 

Ceník tlumočnických služeb platný od 18.3.2013

 

 

Tlumočení

od 450,- / 60 minut

Cesta mimo sídlo nebo provozovnu JŠ (včetně cesty do zahraničí)

350,- / 60 minut