Nabídka jazykových kurzů                  

Co Vám můžeme nabídnout

 

- Individuální i skupinovou výuku v průběhu celého roku včetně letních prázdnin

- Výuku pro děti, veřejnost i firmy

- Možnost zaměřit se na všeobecný i odborný jazyk

- Malé vyrovnané skupiny o max. 4 studentech nebo možnost vytvoření uzavřené skupiny 2 – 8 osob, přičemž cenu kurzu určuje intenzita a počet účastníků.

- Intenzivní tematické jazykové kurzy

- Administrativní zajištění (přehledy odučených hodin, docházky, pokroků ve výuce,     výsledky testování, závěrečná hodnocení, certifikáty o absolvování kurzu apod.)

- Intenzitu studia již od 1 x 45 minut týdně

- Možnost výběru z ranních, dopoledních, odpoledních i večerních hodin

- Kurzy zaměřené na přípravu nejen k mezinárodním zkouškám

- Kurzy šité přímo na míru - kontaktujte nás a sdělte nám své požadavky, vytvoříme kurz přímo podle Vašich přání

Kurzy

Kurzy pro veřejnost

Firemní kurzy

Dětské kurzy

Přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky

Přípravné jazykové kurzy k přijímacím zkouškám na gymnázia, SŠ, VŠ

V případě zájmu o tyto kurzy nás kontaktujte - kontakty

Opakovací jazykové kurzy k maturitě

V případě zájmu o tyto kurzy nás kontaktujte - kontakty


        V případě, že byste měli zájem o jiné kurzy než o ty, které jsou uvedeny v nabídce, kontaktujte nás a my Vám nabídneme kurz, který bude vyhovovat Vašim potřebám a požadavkům. 

Podrobnosti o výuce

   

        K  výuce  jazyků  používáme  moderní  zahraniční  i  české  výukové  materiály nakladatelství jako jsou Oxford University Press, Pearson Longman, Cambridge University Press, Hueber Verlag, Didier, Edelsa, Infoa, Fraus, Lingea aj. Naši lektoři hodiny obohacují podpůrnými autentickými materiály a doplňkovými cvičeními. Ve firemních kurzech používáme po dohodě s klientem učebnice se zaměřením na obecný či odborný jazyk.

        Kurzy probíhají ve skupinách o maximálně 4 studentech, aby byla zaručena vysoká úroveň výuky a dostatečně individuální přístup učitele. Podle našich zkušeností pouze tak dosahují účastníci kurzů požadovaných výsledků.

    Výuku můžeme zajistit v okolí Českých Budějovic a Českého Krumlova, po individuální dohodě i v dalších lokalitách. Výuka může probíhat v našich učebnách, u vás doma nebo ve Vaší firmě.

     Naši lektoři jsou vysoce kvalifikovaní, jsou průběžně testováni a důkladně jsou prověřovány také jejich schopnosti vedení výuky. Tím garantujeme našim klientům vysoký standard služeb. Pro lektory pořádáme průběžná metodická školení, kde si navzájem vyměňují své zkušenosti a poznatky. Klademe důraz na kreativní přístup lektorů k výuce.

     Naší předností je skutečnost, že sledujeme stále nové trendy ve výuce jazyků, zajišťujeme výuku nejen po stránce pedagogické, ale také po stránce organizační, víme jak studenty motivovat, aby dosahovali těch nejlepších výsledků, tempo výuky přizpůsobujeme potřebám zákazníků. Jsme schopni Vám vypracovat kvalitní jazykový vzdělávací projekt, poskytnout kvalitní hodnocení, jsme flexibilní a všímáme si požadavků našich klientů i během výuky.

      V průběhu studia jsou studenti průběžně testováni, aby měli přehled o osvojování nových znalostí. Vždy na konci semestru probíhá komplexní opakování a testování. Na závěr semestru obdrží každý student hodnocení svých jazykových kompetencí.

Zápis

    Zápis do individuálních hodin nebo skupinových kurzů lze provést telefonicky (+420 773 997 263) nebo e-mailem (jsterra@jsterra.cz). Závazná přihláška musí být vyplněna v kanceláři školy do sedmi pracovních dnů. Nestane-li se tak, zápis je považován za neplatný a zarezervovaný čas nebo volné místo v kurzu jsou nabídnuty dalším zájemcům. 

Platby

        Kurzovné je možno platit převodem z účtu, případně hotově v kanceláři školy. Smluvená částka musí být uhrazena nejdéle do pěti dnů od sepsání závazné přihlášky (viz Zápis)    

Ceník